Arbejdsløse sendes i praktik uden børneattester

GRIBSKOV: Ifølge flere kilder sender Gribskov Jobcenter arbejdsløse i jobpraktik i børnehaver, daginstitioner og SFO’er uden at der er fremskaffet den lovpligtige børneattest ved omgang med børn under 15 år. Gribskov Kommune benægter at det kan finde sted.