Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Temaudvalg om samskabelse inviterer borgerne med ind

GRIBSKOV: Et politisk temaudvalg der i godt et års tid har arbejdet med at skabe mere samskabelse med borgerne inviterer nu borgerne med ind i udvalget.

I tirsdags besluttede et særligt temaudvalg for samskabelse, at borgerne i højere grad skal være med, når politikerne ser på, hvad kommunens bysamfund og borgere kan bidrage med for at skabe flere fælles løsninger til gavn for alle.

“Det er en gevinst for udvalgets arbejde, at nogle af de borgere, som engagerer sig i den form for samarbejde, er med om bordet når der tales samskabelse”, skriver kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

– I udvalget er vi helt enige om, at vi ønsker repræsentation fra borgere fast i udvalget. Vi skal bruge de næste måneder på at samle op på de tiltag omkring samskabelse, som blev igangsat tidligere på året og se på, hvordan det er gået for herefter at definere, hvordan vi i Gribskov ønsker at arbejde med samskabelse fremadrettet. Her er det helt naturligt, at vi selvfølgelig også skal have andre end politikere og administration med i arbejdet. Det glæder jeg mig til, forklarer formanden for temaudvalget, Trine Egetved (C) i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

Borgere bliver ‘observatører’
De menige borgere, som alle udvælges af udvalget, må dog tage sig til takke med rollen som observatører. I modsætning til de faste medlemmer får borgerne desuden intet økonomisk vederlag for arbejdet.

Næstformand i udvalget, Pia Fogt (S), håber at det nye tiltag kan lokke flere unge og frivillige med ind i arbejdet om at samskabe:

– Det er vigtigt med repræsentation af borgerne og dem, som har arbejdet med samskabelsessagerne i løbet ad året. Jeg er desuden meget fokuseret på, at vi får repræsentation af de unge i kommunen samt vores frivillighed. Det er to meget vigtige aktører, når vi taler om fremadrettet at skabe Gribskov sammen, forklarer hun.

Temaudvalget skal på et møde d. 24.september tage stilling til, hvem de ønsker at invitere ind i udvalget. Ifølge kommunen skal der udvælges tre til fem borgere som observatører. Borgerne vil have det til fælles, at de alle i forvejen har en interesse for området omkring samskabelse og/eller arbejder aktivt med problemstillingen.

Vi har taget kontakt til kommunen for at høre mere til observatørernes arbejdsfunktioner og ansvar.

Borgerinddragelse i fokus
Det er nu ikke fordi udvalget har ligget på sin lade side, når det kommer til borgerinddragelse. Der har været afholdt flere temamøder gennem det seneste års tid, ligesom også kommunens foreninger og frivillige aktører er blevet spurgt med til råds.

Det er der kommet et otte sider langt dokument ud af fyldt med tanker og gode forslag til, hvad samskabelse kan være. Dokumentet kan du læse her:

Kondensering af input fra samskabelsesaktiviteter.

Kommunen har også forfattet en oversigt over de tidligere aktiviteter i temaudvalget, der som andre politiske udvalg i kommunen har det med at skifte navn med jævne mellemrum. Tidligere hed udvalget ‘Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030’. I dag hedder det blot ‘Strategi og Samskabelse’:

1. oktober 2018. Temamøde med Byrådet
På temamødet præsenterede udvalget ønsket om at arbejde praksisbaseret med samskabelsen og udvalget modtog en række input til det videre arbejde med samskabelsen. Efterfølgene arbejdede udvalget videre med forløbet Udvikling af politikerrollen, Åbne dagsordener samt med, at alle fagudvalg skulle vælge og arbejde med en samskabelsescase, som udvalget kunne følge i løbet af 2019. Sideløbende arbejdede administrationen med at udvikle Byrådets Samtaletid.

5. november 2018
Ressourcepersonerne holdt møde omkring metafortælling af samskabelse. I forbindelse med udviklingen af kortfilmen “Sammen skaber vi Gribskov” sparrede ressourcepersonerne med fire aktører hhv. Kulturhavnen, Familievenner, Helsinge Frivilligcenter og Gribskovs frivilligkoordinator med henblik på at trykteste og kvalificere indhold og sprog i filmen.

Se filmen her:

3. december 2018
Besøg af Formanden for Græsted Frivilligcenters Bestyrelse, Gribskovs Frivilligkoordinator og Leder af Kulturhavn Gilleleje og bibliotekerne. Mødet havde særligt fokus på praktikernes erfaringer med at arbejde samskabende med frivillige borgere og organisationer, herunder hvad det kræver af de forskellige parter for at lykkedes med samskabelse

16. januar 2019
Besøg af Vejby Idrætsforening og Gilleleje Bokseklub. Mødet havde særligt fokus på, hvordan idrætsforeningerne lykkes med at få medlemmerne til at engagere sig, samt hvordan de arbejder med at fastholde de unge og skabe liv i lokalsamfundene.

29. januar 2019
Besøg af repræsentanter for lokalforeningsrådet. Mødet havde særligt fokus på lokalrådenes ønske om at blive hørt, inddraget og arbejde samskabende.

5. marts 2019
1. Workshop med caseholderne. Workshoppen havde særligt fokus på den gode opstart af samskabelsesaktiviteter.Her var alle caseholdere inviteret sammen med temaudvalgets medlemmer og ressourcepersonerne

Udover det har der været Byråds-dialogmøder med lokalsamfundet i Vejby, Søborg, Maarum og Blistrup.

FAKTA: Temaudvalg?
Temaudvalget Strategi og Samskabelse er et såkaldt §17. stk. 4 udvalg. Udvalget er ikke underlagt de samme rammer, som de almindelige politiske udvalg såsom Økonomiudvalget. Udvalget kan blandt andet som noget særligt vælge at invitere andre end byrådspolitikere med i udvalget og lade dem indgå i drøftelserne på lige fod med byrådsmedlemmerne.

Et temaudvalg er desuden ikke bundet af de traditionelt fastsatte sagsgange og mødeformer. Medlemmerne opfordres derfor til at tænke anderledes og se på, om det bedre kan svare sig at gøre tingene på helt nye måder. I nogle tilfælde kan et temaudvalg fungere som et laboratorie, hvor afprøvningen af nye tilgange og metoder er en del af opgaven.

Udvalget består af syv politisk udvalgte medlemmer:

  • Trine Egetved – C – Formand
  • Pia Elly Foght – A – Næstformand
  • Sisse Krøll Willemoes – G
  • Pernille Kromann Sams – G
  • Brian Lyck Jørgensen – O
  • Bent Hansen – V
  • Natasha Stenbo Enetoft – V

Arbejdsområderne er beskrevet af kommunen som følger:

  • Samordne de mange nuværende strategier i kommunen så det giver retning for kommunen med sigte mod 2030.
  • Engagere og involvere borgerne i det politiske og finde helt konkrete måder som styrker udvikling af lokaldemokrati.

Seneste nyheder:

Tip os!