Tidligere borgmester efter fiskeridom: Ingen ville lytte på os

Gilleleje: Bølgerne går højt i Gilleleje efter dagens Højesteretsdom mod de tre fiskere, som i 2010 blev fanget med lasten fuld af hummere og torsk fra den forbudte zone 3 i Kattegat. Nu blander også tidligere borgmester i kommunen, Jannich Petersen (V), sig i debatten.

Den tidligere borgmester Jannich Petersen har i dag et brev i omløb på Facebook, som han tilbage i 2008 sendte til daværende fødevareminister Eva Kjær Hansen (V). I brevet advarede han ministeren om de alvorlige konsekvenser, et stop for fiskeriet i den omtalte zone ville medføre for Gilleleje som stolt fiskerihavneby.

Brevet er særligt aktuelt set i lyset af Højesteretsdommen tidligere i dag, tirsdag, som stadfæstede de bøder, som tre Gillelejefiskere modtog i 2011 for at fiske i den forbudte zone. Dommen illustrerer det groteske i, at at det forbudt for de danske fiskere at fiske i området, mens fiskere fra andre lande gerne må, lyder det fra Jannich Petersen, der i dag er viceborgmester i kommunen.

– Det er simpelthen så provokerende, at en tysk kutter må sejle ind i samme område og fiske, mens de danske fiskere ikke må. Det er fuldstændigt urimeligt, siger han til Gribskov Lokalavis.

Kontakter minister
Årsagen til forskelsbehandlingen skyldes en gældende aftale mellem Danmark og Sverige om et stop for fiskeriet i den omtalte fiskerizone. Den gælder dog ikke for resten af EU, som derfor frit kan fiske i området.

Årsagen til tingenes tilstand i Kattegat skal findes i Sverige – ikke hos Venstre, som flere ellers ifølge den tidligere borgmester, har skudt ham i skoene på de sociale medier.

– Kim Valentin og jeg mødtes med Eva Kjær for et par måneder siden, og der ville hun gerne have ændret aftalen. Det er den svenske minister, som ikke har haft tid til at tage et møde med den danske minister. Derfor vil Kim tage fat på Esben Lunde Larsen (nuværende Fødevareminister, red.) for hurtigst muligt for at sætte ham ind i sagen, så han kan gøre sit for, at denne her aftale bliver ændret, forklarer Jannich Petersen.

Læs brevet her:
Brevet, som han sendte til Fødevareministeren den 7. april 2008, følger herunder i sin fulde ordlyd:

Kære Eva Kjær Hansen

Som borgmester i Gribskov Kommune skriver jeg direkte til dig med en indtrængende appel om omgående at intervenere i en sag af alleryderste vigtighed for fiskerierhvervet i Gilleleje i Gribskov Kommune.

Det drejer sig om det svenske forslag til fiskestop i det sydlige Kattegat, som du var til møde om i Jordbruksdepartementet i Stockholm den 10. marts 2008.

Det svenske forslag går ud på at lukke fiskeriet i to områder: Et permanent område nord for Gilleleje og op forbi Anholt kræves lukket i 5 år! Og et andet område, der omfatter både Kattegat og delvis Øresund, kræves lukket i årets første fire måneder.

Pudsigt nok kræver svenskerne IKKE fiskestop på et kystnært svensk område langs ”kassen”, som kræves lukket i fem år. Her tillader forslaget hummerfiskeri indenfor den svenske 3 sømils grænse!

Formanden for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl Petersen, og direktøren for Fiskernes Filetfabrik A/S i Gilleleje, Benny Christensen, har rettet henvendelse til mig for at påpege, at de svenske forslags eventuelle vedtagelse kort og godt vil betyde døden for Fiskerierhvervet i Gilleleje, hvor torske- og hummerfiskeri andrager ca. 80 procent!

De to repræsentanter for fiskeriet i Gilleleje kunne meddele mig, at et møde i dit ministerium blev aflyst den 28. marts d.å., men at et nyt møde er berammet i morgen den 8. april, og jeg vil høfligst anmode dig om, at du tager den fornødne tid til at høre de alvorlige indvendinger imod forslaget.

Jeg skal også med al den alvor, jeg kan mobilisere, anmode dig om som minister at tage de nødvendige skridt til, at denne katastrofe ikke rammer vor gamle fiskerby Gilleleje og dermed hele Gribskov Kommune.

Jeg skal samtidig venligst anmode om, at du finder en plads snarest i din travle kalender til et besøg i Gilleleje, hvor vi under hyggelige former kan orientere dig om de faktiske alvorlige forhold, som en vedtagelse af dette svenske forslag vil medføre.

Mødetidspunktet er ganske op til din kalender!

Med venlig hilsen

Jannich Petersen

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?