Annonce

Tidligere konservativ formand: Lad os lige få en ting på det rene…

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

DEBATINDLÆG: Jeg havde egentlig besluttet, at jeg ikke ville blande mig mere i debatten om konstitueringen i vores kommune. Men at opleve, at Trine Egetved og bestyrelsesmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti optræder som eksponent for en demonstration foran Gribskov Rådhus mandag, hvor man bl.a. bærer en ligkiste frem, er ganske enkelt rystende.

Det er i min optik så fjernt fra konservative kerneværdier som det kan være, og det er en skamplet på Det Konservative Folkepartis renommé.

For knap to år siden sagde jeg som daværende formand for Den Konservative Vælgerforening i Gribskov bl.a. følgende:

Vi konservative står for ordentlighed. Vi taler til folk, ikke om folk. Vi går hårdt på sager, men vi går blødt på personer.

Vi respekterer vores vælgeres og vores medlemmers valg. Vi respekterer, at vi har prioriteret, sideordnet opstilling og tolker det også derhen, at vi ikke favoriserer nogle på bekostning af andre.

Ordentlighed er, at vi behandler andre folk sådan som vi gerne vil have, at de behandler os. Vi skal også i morgen i gensidig respekt kunne mødes internt, men også med de byrådskolleger og medlemmer af andre partier, som vi i dag er mest uenige med. De er ikke fjender, der skal bekæmpes, men kolleger, der ligesom vi, gør, hvad de kan for at fremme deres politik.

Konservative grundholdninger er, at vi er stemmer, der arbejder. Vi søger indflydelse, hvor vi kan. Vi indgår kompromiser, hvor det fremmer vores politik. Vi samarbejder. Vi er, sagt med Per Stig Møllers ord resultatpolitikere fremfor at være ramasjangpolitikere, der står ude på sidelinjen.”

Desværre er det et helt andet billede, der har tegnet sig siden starten af 2020. Trine Egetved forlod i utide i raseri det eneste ØU-møde, hun har deltaget i og smækkede døren til møderum 505 så hårdt, at en snedker efterfølgende måtte tilkaldes til at reparere dørkarmen. Talrige gange er Jesper Behrensdorff som daværende gruppeformand for ham selv og Trine blevet bedt om at sørge for, at de konservative opførte sig ordentligt i de møder, Trine deltog i. I maj 2020 tog Jesper konsekvensen og valgte efter et massivt pres fra det meste af vælgerforeningens bestyrelse at forlade gruppen og skifte til Nyt Gribskov, og jeg valgte at gå som formand.

En række medlemmer, bl.a. et par bestyrelsesmedlemmer, har siden valgt at flytte deres medlemskab eller at melde sig ud af partiet på baggrund af en helt utilstedelig behandling fra næstformandens og flere bestyrelsesmedlemmers side, bl.a. deciderede trusler.

Indgåede forlig og andre aftaler, bl.a. om kommunens 2019-budget blev brudt, og Trine valgte i 2020 og 2021 at stemme imod de budgetter, der blev vedtaget med 20 stemmer mod 3 i byrådet. Talrige andre beslutninger er de seneste 1½ år vedtaget med samme stemmefordeling i byrådet.

Strømmen af kritik om stort og småt fra Trines side er, som valget nærmede sig blot vokset og vokset med indlæg næsten hver uge i den lokale presse uden skelen til retningslinjer, som kommunen er forpligtet til at følge, bl.a. omkring høringer i forbindelse med kommuneplaner og lokalplaner, og uden at byde ind med realistiske alternativer.

Ved valget den 16. november mistede den store gruppe af partier/byrådsmedlemmer, der de seneste 1½ år har taget ansvar og arbejdet målbevidst på at genoprette stabilitet og udvikling af kommunen, 5 pladser, så gruppen i dag er på 15 pladser. Det er den gruppe, der nu med Bent Hansen som borgmester, foreløbig har konstitueret sig. Det er den gruppe, der kan sikre, at kommunen i stadigt stigende omfang kommer på ret kurs – med eller uden de konservative, og det er – om noget – det, valget handler om. Det kræver en borgmester, der kan skabe tillid og samle et solidt og stabilt flertal.

Det mangler Trine Egetved trods otte år i byrådet stadig at vise, at hun er i stand til. Hendes ageren hidtil tyder på det modsatte.

Mit håb er, at der blandt de nyvalgte konservative er en eller flere, der vil være konstruktive, der vil samarbejdet og søger indflydelsen, også selvom der ikke er en ledig borgmesterstol.

Niels Lawaetz
(Fmd., Den Konservative Vælgerforening i Gribskov, 2016-20)
Villingerødvej 60
3120 Dronningmølle

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce