Tilbage til fattig-firserne: Kerneinflation rammer nye højder

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik har vi ikke set en så voldsom inflation de seneste måneder siden starten af 1980’erne. Den såkaldte kerneinflation har denne vinter ligget på sit højeste niveau i 38 år og toppede i februar med 6,7 procent. Til sammenligning var kerneinflationen ca. det halve omkring finanskrisen i 08.

Det kræver ikke mange blikke på indkøbssedlen for at realisere, at alt er blevet langt dyrere. Både varer, elpriser, husleje, håndværkerpriserne og alt andet er steget. Tal fra Danmarks Statistik viser, at følelsen af tommere lommer ikke er hentet ud af den fri fantasi; den såkaldte kerneinflation er nået sit højeste niveau siden oktober 1984, hvor den ramte 7,2 procentpoint.

Kerneinflationen viser et lidt andet billede end den almindelige inflation, som siden november 2022 har været aftagende. Kerneinflationen er ikke fulgt med nedad i samme tempo, selv om den i marts faldt en smule fra 6,7 i februar til 6,4 procentpoint.

Kerneinflation er den almindelig inflation vi oplever i hverdagen, undtaget inflation på energi og ikke-forarbejdede fødevarer.

”Det er især produkter som fx restaurantbesøg, køb af nye biler, husleje og møbler, som trækker op,” siger Christian Lindeskov, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

Kerneinflation?
Kerneinflationen er udledt af det samlede inflationstal, som indeholder alt vi som forbrugere køber, dog uden at inkludere prisudviklingen på el og varme, benzin og ikke-forarbejdede fødevarer såsom kød, frugt og grønt.

Kilde: Danmarks Statistik.

“Kerneinflationen er interessant, da den kan give et billede af, hvor bredt funderet prisstigningerne er i samfundet. Varegrupperne energi og ikke-forarbejdede fødevarer er varer med meget fluktuerende priser. Når der ses en stigning i kerneinflationen, betyder det derfor, at vi som forbrugere vil opleve, at flere af de varer, vi køber, er steget i pris. En stigning i den samlede inflation kan derimod være drevet af en midlertidig stigning i fx energipriserne”, lyder forklaringen fra Danmarks Statistik.

Ungarn har EU’s højeste kerneinflation
Vendes blikket mod nabolandene så viser tallene fra 27 EU-lande, at det særligt er lande mod øst, som har oplevet en voldsom kerneinflation i løbet af det seneste år. Ungarn har klart den største inflationsrate, mens Schweiz kan præstere en kerneinflation på blot omkring 2 procentpoint årligt.

Kilde: Danmarks Statistik.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Nyeste artikler:

Mest læste:

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce