Seneste nyheder:

TV Nordkysten

To mænd i slagsmål: Begge er nu sigtet for vold

AARHUS: Østjyllands Politi blev mandag morgen kl. 08.55 kaldt til Immervad i Aarhus, hvor to mænd havde været oppe at slås på gaden foran Magasin.

(Modelfoto)

En 36-årig mand forklarede til politiet, at han havde gået på gaden med sin kæreste, da en fremmed mand henvendte sig til dem og sagde ”Fræk kæreste”, hvorefter den 36-årige svarede ”Hvad har du gang i?” hvilket resulterede i, at han blev tildelt en skalle.

Det fik den 36-årige til at skubbe til den anden mand, og til sidst endte de på jorden, hvor den 36-årige slog den anden mand flere gange. Kort efter kom en butiksvagt fra Magasin til stedet og hjalp med at tilbageholde de to mænd, mens der blev ringet efter politiet.

Den 38-årige mand blev anholdt og sigtet for vold og kørt med på politistationen. Senere på dagen blev den 36-årige mand også sigtet for vold.

Grænser for nødværge
Alle har ret til at forsvare sig selv og andre, hvis de bliver udsat for et angreb, men der er ikke ‘frit slag’ i bolledejen.

Man må feks. godt skubbe eller slå på en person som selv har skubbet eller slået på en selv eller en anden forinden – men straks at angriberen stopper sit angreb så skal man også selv stoppe.

Feks. slår person B en person A i hovedet med et knytnæveslag, hvorefter A slår igen – dette er fuldt lovligt og er ren nødværge. Herefter følger A op med to knytnæve slag mere, og disse to vil nemt kunne blive regnet for vold, såfremt at B har stoppet sit angreb efter første slag.

På pænt dansk, så må man godt forsvare sig, men man må aldrig hævne sig – dvs yde mere vold mod angriberen end nødvendigt eller efter denne har opgivet sit angreb.

Straffeloven § 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Straffelovens § 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com