Seneste nyheder:

TV Nordkysten

To sagsøgte frifundet for ulovlig download/fildeling af film

Retten på Frederiksberg har henholdsvis den 22. maj og den 9. juli 2019 truffet afgørelser i to sager, hvor sagsøger, Copyright Management Services Ltd, havde sagsøgt to personer, henholdsvis A og B, med påstand om betaling af 7.500 kr. for download og deling af film via de pågældende personers ip-adresser i strid med ophavsretsloven.

Copyright Management Services Ltd tabte efter hovedforhandling den ene sag og skulle efter rettens afgørelse i den anden sag, der blev forligt mod sagsøgtes betaling af 56 kr., ligeledes anses for at have tabt denne sag.

Det oplyser Retten på Frederiksberg i en pressemeddelelse.

Afgørelserne er ikke indbragt for Procesbevillingsnævnet og er dermed endelige, og bl.a. i lyset af den seneste tids medieomtale af tilsvarende verserende og afgjorte sager, og i lyset af, at landsretterne for nærværende ikke har haft lejlighed til at tage stilling til de faktiske og retlige spørgsmål, som disse sager efter omstændighederne rejser, offentliggøres afgørelserne i deres helhed på rettens hjemmeside.

Læs nærmere om dommen her i PDF:

Dom af 22.maj 2019 – tryk her – 

Dom af 09. juli 2019 – tryk her – 

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com