Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Topledelse skaber uro blandt ansatte på rådhuset

HELSINGE: Stormøder, krisestemning og sure miner. Det er en del af konsekvensen efter at ledelsen på Rådhuset har besluttet at sammenlægge to centre. For det er sket hen over hovedet på medarbejderne af en ledelse, som ikke gider medarbejderne, advarer fagforeninger.

I et forsøg på at slanke administrationen ønsker ledelsen på Rådhuset at sammenlægge  Center for HR og Arbejdsmiljø med Center for Strategi og Ledelse. Og det ville også være helt fint, hvis altså bare ledelsen havde gidet at involvere de ansatte, lyder det advarende fra blandt andet fagforeningen FOA.

– Vi har set det før, desværre, at medarbejderne ikke er blevet inddraget rettidigt. Vi ved godt, at der kan ske ting, som gør, at ledelsen skal handle hurtigere af personlige hensyn, men man kunne godt have inddraget medarbejderne tidligere, forklarer Maria Melchiorsen fra FOA.

Hun bakkes op af fagforeningen HK, der også mener, at det er gået alt for hurtigt og hen over hovederne på de ansatte.

– Grundlæggende er vi ikke utilfredse med sammenlægningen, men i stedet over at ledelsen gør det egenhændigt. Proceduren er normalt, at man bringer det til MED (medarbejder-udvalget, red.), så medarbejderne kan høres, forklarer formand for HK/Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen.

Hun har lagt mærke til, at direktionsgangene i flere kommuner har skiftet karakter.

– Vi ser en tendens til at der er kommet en ny slags direktører på direktionsgangene, som enten ikke kender reglerne eller ikke anerkender dem. Vi mærker, at vi meget ofte skal kæmpe med dem om indflydelse for medarbejderne. De synes, det er bøvlet, og det synes jeg er meget mærkeligt, forklarer Winnie Axelsen.

Kan blive dyrt
I første omgang har fagforeningerne håb om at klare sagen uden at bruge hårde midler. En mulighed er at pålægge kommunen en bod for ikke at følge de aftaler om inddragelse, der er indgået med medarbejderne. Boden kan koste kommunen flere hundredetusinde kroner, men det er et håndtag, man kun trækker, hvis der er tale om grove brud på gældne aftaler.

– Hvis det bliver betragtet som en bevidst handling, kan det indberettes som en faglig voldgift, som kan afgøres i det fagretslige system. Så langt er vi ikke her, men ledelsen får karakteren Ikke Bestået herfra, og det gælder især kommunaldirektøren, for han har en særlig forpligtelse for at reglerne overholdes, forklarer formand for HK/Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen.

Direktør: Vi har lavet fodfejl
På Rådhuset kan kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen kun beklage forløbet.

– Det er rigtigt, at der i vores MED-aftale fremgår, at medarbejderne skal orienteres forud en organisations-ændring, og jeg har også givet udtryk over for medarbejderne i Hovedudvalget, at det er rigtigt; at set i bakspejlet burde de været blevet hørt inden udmeldingen, forklarer Holger Spangsberg Kristiansen.

En af årsagerne til den manglende inddragelse skyldes personfølsomme oplysninger.

– Der er nogle personalesager, som jeg ikke offentligt vil udtale mig om. Men det afgørende fra ledelsens side er, at vi skal sørge for, at sådanne ting foregår ordentligt og at medarbejderne orienteres af deres centerchefer, forklarer direktøren, der derfor ikke vil kommentere, hvorfor man har valgt at afskedige den ene af de to afdelingschefer uden at forsøge at finde anden placering til vedkommende.

Sker ikke igen
Til gengæld tør han godt love, at det er en fejl, som ikke sker igen.

– Vi burde have hørt medarbejderne i sagen, og derfor laver vi nu nogle præciseringer i vores MED-aftale (medarbejder-aftale, red.), så der er fælles afstemning over, hvordan vi gør det her fremover. For jeg er enig i, at de skal høres forud for en organisationsændring.

Årsagen til at sammenlægge de to centre skyldes ifølge kommunaldirektøren, at der var tale om to relativ små centre, hvor der blev løst enslydende opgaver i dem begge.

– Derfor ønskede vi at lave en udviklingsenhed i stedet for to små. Det har der været opbakning til. Og ingen medarbejdere bliver afskediget og alle beholder nuværende opgaver som konsekvens af sammenlægningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!