Torup inviterer til folkemøde om vindmølle- og energiparker

HALSNÆS: Regeringens klimaaftale om grøn strøm og varme skal ifølge planerne firedoble vores produktion af vedvarende energi inden 2030. Det skal blandt andet ske via energiparker, og her er Torup og omegn udpeget som et muligt område for landvindmøller og solcelleanlæg. Men er det ønsket og hvad er mulighederne?

Søndag 5. februar inviteres der til folkemøde i Torup forsamlingshus på Hågendrupvejen 6A. Emnet er energiparker og tanken er at få en sund debat med fokus på, hvad sådan nogle parker kan gøre godt for.

Aftenen starter kl 16.30 med et oplæg og efterfølgende debat. “Klimaparker: hvad, hvorfor og hvordan? – Information og debat Indlæg af direktør Sune Schou, Halsnæs Kommune, og udvalgsformænd Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (SF)”

Efter debatten er der folkekøkken for de sultne. Deltagelse i middagen koster 65 kroner for voksne og halv pris for alle under 6 år. Køkkenet åbner kl. ca. 18 og varer frem til kl. 20.

Middag skal bestilles, og der indbetales på Mobilepay til box91255 (skriv både bogstaver og cifre i et ord); angiv antal voksne og børn og evt vegetar.

FAKTA – Energiparker?
En ny aftale skal understøtte en firedobling af elproduktionen fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det skal medvirke til blandt andet at nedbringe vores udledning af drivhusgasser og er et afgørende skridt på vejen til at gøre os uafhængige af russisk gas.

Udbygning af grøn strøm ud over Danmarks behov skal opføres støttefrit, og der skal ikke pålægges forbrugerne og virksomheder væsentlige omkostninger, lyder ambitionen.

Særligt opførelsen af flere solceller og vindmøller på land menes vigtig for den grønne omstilling frem mod deadlinen 2030, da ny havvind tager længere tid og tidligst kan realiseres i 2030.

Solceller og landvindmøller er faldet i pris over de seneste år og opføres i dag i vidt omfang uden statslig støtte. Til trods for dette er der imidlertid kun udarbejdet 22 lokalplaner på landsplan, som muliggører opsætning af disse vindmøller.

“For at indfri ambitionen om at firedoble den samlede produktion fra landvindmøller og solcelleparker frem mod 2030, er der derfor brug for at fjerne barrierer og for at sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er aftaleparterne enige om vigtige konkrete tiltag, der kan understøtte en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030”, lyder det i aftalen.

Konkrete tiltag:

  • Aftaleparterne er bl.a. enige om:
  • At staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land
  • Styrke lokal opbakning til opstilling af sol- og vindenergi
  • En ny pulje til at støtte vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer (fx solceller på tage)
  • At gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber
  • Hurtigere og bedre myndighedsarbejde
  • Styrket vejledning om miljøvurdering og naturdirektiver
  • At understøtte, at elnettet kan følge med

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?