Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Udvalg udsætter beslutning om Blistrup Skole

BLISTRUP: Kommunens politiske udvalg for skolevæsenet besluttede tirsdag at udsætte behandlingen af, hvorvidt Blistrup Skole bør gøres selvstændig. Det skyldes ikke modvilje, men tidsbekneb, forklarer udvalgsformanden.

Forældre og skoleansatte der håbede på afklaring til, hvorvidt Blistrup Skole kan blive en selvstændig skole må vente lidt endnu. Udvalget besluttede at udskyde behandling af sagen til 9. juni, hvor der vil være et ekstraordinært møde i udvalget.

“Vi havde mange punkter på dagsordenen tirsdag og to temamøder forinden, så det skyldes simpelthen, at vi ikke havde tid til at behandle alle sagerne på dagsordenen”, forklarer formand Jens Rane Holck (SF), der derfor sammen med udvalget besluttede at udsætte i alt fem sager til et næstkommende møde.

Et stort forældreønske
Jens Rane Holck havde personligt bedt sagen behandlet på sidste udvalgsmøde i Udvalget for Skole, børn og Familie efter at have fået en henvendelse fra en forældregruppe, som i længere tid har haft et ønske om at lade skolen overgå som selvstændig enhed.

“Vi henvender os nu igen for at få kigget på Blistrup skole som selvstændig – i første omgang for at få klarhed over en potentiel økonomisk model, samt hvordan en konstellation kunne være. Til begge områder stiller vi gerne op for at hjælpe og har følgende input”, skriver Anders Søborg i en besked til udvalget på vegne af en forældregruppe.

“Vi mener at Blistrup Skole vil stå stærkere som selvstændig skole og vil kunne tiltrække flere elever og tilflyttere med egen profil, der adskiller sig fra andre skoler i området”, konkluderer han.

Forældregruppen havde en række ønsker, som de håbede udvalget ville behandle:

“Vi vil bede Jer om at få emnet bragt på Børneudvalgsmøde IGEN med følgende punkter

 1. Blistrup skole som selvstændig, heri økonomi på kort sigt og på indenfor et par år med forventet elevstigning op til 6. klasse
 2. En økonomisk model, hvor der regnes på mulighederne for at Blistrup kan gå op til 9. Klasse. Hvis ikke nu, så på sigt.
 3. Vi brænder for at skabe et stærkere lokalsamfund i Blistrup, heri en stærk lokal og selvstændig skole som har mod på at samarbejde med lokalområdet.”

Jens Rane Holck forsikrer, at alle punkterne bliver behandlet ved næstkommende udvalgsmøde 9. juni.

Forældrenes henvendelse
Du kan læse hele henvendelsen til skoleudvalget fra forældregruppen herunder:

“Kære Børneudvalgs formand og borgmester.

Som tidligere nævnt arbejder vi stadig i Blistrup lokalsamfund frem mod at se på en ny model, hvor Blistrup Skole kan være selvstændig.

I forlængelse af vores sidste samtaler har der været møde mellem skole og lokale kræfter, hvor netop behov for en stærkere profil og selvstændighed har været oppe at vende.

Desværre kan vi generelt se en tendens til at mange beslutninger bliver taget i Gilleleje, uden Blistrup bliver hørt eller involveret.

Blistrup skal bare følge trop. Der er brug for at Blistrup får beslutningsprocessen tilbage ved bl.a. at få etableret egen skolebestyrelse.

Lige nu forsøges der med alle kneb at få alle beslutninger kørt ind under Gilleleje skolebestyrelse, hvilket vanskeliggøre samarbejde med lokalråd, idrætsforeninger og andre lokale kræfter.

Det er vi som lokalsamfund ikke tilfredse med. Vi ved som lokalsamfund, hvad der er bedst for Blistrup og det er lokalt samarbejde og kommunikation.

Vi henvender os nu igen for at få kigget på Blistrup skole som selvstændig – i første omgang for at få klarhed over en potentiel økonomisk model, samt hvordan en konstellation kunne være. Til begge områder stiller vi gerne op for at hjælpe og har følgende input.

Vi mener at Blistrup Skole vil stå stærkere som selvstændig skole og vil kunne tiltrække flere elever og tilflyttere med egen profil, der adskiller sig fra andre skoler i området.

Økonomi og et lokalsamfund og skole i vækst

Når vi læser tildelingsmodellen Blistrup skole som selvstændig, vil merudgiften være ca. 1/2 million kroner, da dette er merbeløbet for en selvstændig matrikel.

Med 140 børn på skolen, burde økonomien snildt kunne hænge sammen og Blistrup skole er den største af alle fødeskolerne i kommunen.

Dertil ser vi flere børn på vej:

  • Børnehaver er fyldt i Blistrup og næste årgang 0. klasse bliver større end de 2 forgående år.
  • Ny bydel med 88 boliger i Blistrup samt byggeri i Smidstrup forventes at bringe endnu flere børn til skole med placering op ad skole.
  • Ordblinde specialskole åbner i Smidstrup med børn der potentielt også skal undervises på Blistrup skole.

Med lokal selvstændig skole og ovenstående vil vurdering være at elevtal vokser til mellem 160-175 indenfor næste par år, hvorfor økonomi bør være tilstede til at understøtte en stærk lokal skole, samt lokalsamfund.

Vi har allerede skolesekretær, IT support (light) samt pedel så mangler vel nærmest kun at få en skoleleder.

Forslag til forbedringer i nuværende økonomisk model

Der bør kigges på IT indkøbsaftaler, som burde lægges centralt i kommunen. Herved kan der opnås større rabatter og det vil give mening for alle skoler.

Lige nu er det hver skoles ansvar at indkøbe IT. Derved opnås ikke optimale priser.

Samtidig er et punkt som faglig udvikling for lærere noget, der i særlig grad bør være fokus på. Dette er pt. hver skoles ansvar i stedet for at faglig udvikling og kurser ligger centralt. Her kan der være fordele for alle skoler. Både i form af den faglige udvikling, man kan få på tværs af alle skoler men det vil også give besparelser at kurser holdes for flere lærere på en gang. Igen vil man kunne spare penge samt få dygtiggjort lærerne og give dem det helt nødvendige netværk, for kontinuerligt at kunne forbedre undervisning og sociale kompetencer. Dette er et meget vigtigt punkt for alle lærer på tværs af skoler, og det vil generelt kunne forbedre folkeskolerne på tværs i kommunen.

Vi vil bede Jer om at få emnet bragt på Børneudvalgsmøde IGEN med følgende punkter:

   1. Blistrup skole som selvstændig, heri økonomi på kort sigt og på indenfor et par år med forventet elevstigning op til 6. klasse
   2. En økonomisk model, hvor der regnes på mulighederne for at Blistrup kan gå op til 9. Klasse. Hvis ikke nu, så på sigt.
   3. Vi brænder for at skabe et stærkere lokalsamfund i Blistrup, heri en stærk lokal og selvstændig skole som har mod på at samarbejde med lokalområdet.

Vi håber at høre fra Jer snarest.

På vegne af

Blistrup forældre i skolebestyrelsen samt Blistrup lokalråd (i kopi)

Anders Søborg”

Seneste nyheder:

Tip os!