I DAG: Upopulær kloakplan til politisk behandling

RAMLØSE: Der har været endog meget stor lokal modstand mod et muligt krav om separatkloakering i Ramløse. Det vil betyde ekstra udgifter for grundejerne, men vil være bedre for naturen, da spildevand og regnvand dermed kan separeres og forhindres at løbe ud i Arresø.

Skal, skal ikke. Det er beslutningen for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, der i dag skal tage stilling til, om de skal anbefale Byrådet at indføre separatkloakering i Ramløse.

Separatkloakering betyder, at kloakeringsformen i Ramløse bliver ændret fra en fælleskloak, hvor spildevand og regnvand løber i én ledning, til separatkloakering, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning; en løsning der skal sænke forureningsrisikoen i Arresø under regnskyl.

Separatkloakering vil ifølge kommunen fjerne eksisterende overløb, hvor urenset spildevand løber ud til Arresø og ud på jorden flere steder i Ramløse, når det regner.

Tre muligheder
Kravet om separatkloakering kræver dog et særligt tillæg til den gældende spildevandsplan for kommunen, og det er dette tillæg, der skal tages politisk stilling til i de kommende uger og måneder.

Et skridt på vejen mod en beslutning er dagens møde i udvalget for Klima, Teknik og Miljø, som kan vælge at tage sagen videre til byrådet for endelig behandling.

Udvalget kan give følgende anbefalinger til byrådet:

  1. At vedtage tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse eller
  2. At udsætte tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse til Gribskov Forsyning har færdiggjort forundersøgelser eller
  3. Ikke at vedtage tillæg nr. 4 til spildevandsplanen om separatkloakering af Ramløse

Vælger udvalget den første løsning, bliver det ikke populært i Ramløse. Et flertal af borgerne er imod forslaget og har gennem høringssvar, debatindlæg og TV-indslag luftet deres bekymringer for de ekstra udgifter i en i forvejen presset tid.

I en hvidbog over de indkomne høringssvar kan man se, at alle indkomne svar er negative mod separatkloakering.

Blandt andet er der en holdning, at det valgte løsningsforslag er det, der økonomisk belaster borgerne i Ramløse mest. Desuden er holdningen blandt flere, at udgiften må være et “fælles anliggende for alle medlemmer af Gribskov Forsyning i lighed med f.eks. tunnellen i Helsinge og nyt renseanlæg i Gilleleje”, som det formuleres i hvidbogen.

Du kan hente en pdf med kommunens svar til de mange indkomne høringssvar her: Hvidbog, separatkloakering, Ramløse.

RELATERET LÆSNING

Husejere står til kæmperegning: Nye kloaker skal hjælpe mod regnskyl

Forvaltning: “Bedst at afvente”
Administrationen på rådhuset anbefaler, at udvalget udskyder beslutningen indtil en forundersøgelse er færdig.

“En faglig vurdering vil være, at det er hensigtsmæssigt at afvente Gribskov Spildevands yderligere forundersøgelser, så tillægget vedtages på fyldestgørende grundlag. På det foreliggende grundlag kan tillægget dog vedtages, med lokale løsninger vedrørende nedsivning”, anbefaler administrationen.

Lokalråd: Hjælp de hårdest ramte
Ramløse Lokalråd anbefaler også at man venter på forundersøgelsen, men at man også giver sig tid til at involvere borgerne i byen omkring det nye tillæg til spildevandsplanen.

“Vi anbefaler også, at Kommunen finder løsninger til finansieringsmuligheder for borgere, der står overfor betydelige anlægsudgifter på egen grund, og som ikke kan finde finansiering på anden vis”, skriver rådet yderligere.

FIK DU SET?

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Nyeste artikler:

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce