VALGDEBAT: Elevløn til sygeplejestuderende under praktikforløb

DEBATINDLÆG: De social- og sundhedsfaglige uddannelser er massivt under pres. Til sygeplejerskeuddannelserne er 28 procent færre førsteprioritetsansøgere i 2022 i forhold til 2021. Sygeplejerskestuderende modtager under uddannelsen SU under praktik, så den studerende skal have uddannelse + job for at have nok penge til at leve for. 

Hele sygepleje – og omsorgsfaget er i krise. Sygeplejefaget er en del af søjlerne i vores velfærdssamfund, og faget er metal træt, så hvis der ikke handles, knækker det sammen om ørerne på os.

De sygeplejestuderende har flere lange praktikker under uddannelsen. Det er ofte 32-37 timers arbejdsuger på en hospitalsafdeling, hvor de står for egen læring med vejledning fra en i forvejen travl sygeplejerske.

Dårlige arbejdsvilkår sammenholdt med, at de studerende møder et så stort pres, hvor der ikke er den nødvendige tid til at tage en pause og reflektere over de ting, de lærer og få vendt svære oplevelser med deres vejleder i praktikken, påvirker de ”negative” fortællinger blandt de studerende og medvirker til at afholde kommende studerende i at søge ind på uddannelsen.

Hvis flere skal have lyst til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, skal der skabes vilkår, der løfter velfærdsuddannelserne ud af krisen f.eks. elevløn på noget af sygeplejerskeuddannelsen, styrkelse af kvaliteten i uddannelserne med øget feedback og vejledning til de studerende samt et tættere samarbejde med praksis, så nyuddannede er bedre klædt på til udfordringerne på arbejdspladserne.

Debatindlægget er skrevet af:

Carina Bloch Simonsen
Folketingskandidat for Moderaterne i Nordsjælland
Udviklingssygeplejerske og cand.soc. med speciale i sundhedsfremme og sundhedsstrategier