VALGDEBAT: Mere faglig frihed og professionelt fokus på fremtidens sundhedsvæsen

DEBATINDLÆG: Fremtidens sundhedsvæsen skal i langt højere grad indrettes med mere faglig frihed og professionelt fokus på drift. Moderaterne vil nedlægge Regionerne og drive landets sygehuse under én professionel ledet sundhedsforvaltning – ”Sundhedsvæsen DK”. 

Sundhedsvæsen DK skal organiseres i tre søjler; ”akutberedskab”, ”hospital” og ”det nære sundhedsvæsen”.  Det skal frigøre økonomiske og politiske ressourcer, som kan bringes i spil nært på borgeren i et større antal nære ”sundhedsfællesskaber”, der forpligter de regionale sygehuse, familielægen og kommunerne på et tættere og langt mere forpligtende samarbejde om en gnidningsfri patientrejse. Vi får dermed en sammenhængende plan for behandling og forebyggelse, hvor der tænkes på tværs af sektorer. På den måde får vi et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.

Den geografiske ulighed i sundhed er desværre også for stor, og risikoen for at dø af en blodprop er i dag større på Falster end på Frederiksberg. Derfor skal responstiden for en ambulance være mere ensartet ved at sikre et akutberedskab i hele landet, så der er en mere ligeværdig dækning med ambulancer, akutlægebiler og lægehelikoptere.

Debatindlægget er skrevet af:

Carina Bloch Simonsen
Folketingskandidat for Moderaterne i Nordsjælland