Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Vejarbejde ved Rundinsvej frem til 29. april: Kan skabe trafikgener

HELSINGE: Fra og med 17. marts og frem til 29. april bliver kloakledninger, vejriste og brønde i Rundinsvej i Helsinge undersøgt og renoveret. Det kan skabe midlertidige gener for trafikken.

Gribskov Kommune går fra i morgen i gang med at grave i Rundinsvej. Det sker for at kunne undersøge og renovere kloakledninger, vejriste og brønde. Det sker i et samarbejde mellen kommunen, Gribvand Spildevand og Helsinge Fjernvarme og skal sikre, at arbejdet gennemføres i den rigtige rækkefølge og med så få gener for trafikanter, virksomheder og borgere som muligt.

“Vi er meget glade for samarbejdet om renoveringen af kloakledningerne i Rundinsvej, så vi slår to fluer med et smæk. Vi udbedrer alle hoved- og stikledninger, imens kommunen får udbedret vejriste og brønde. På den måde får beboere og andre, der benytter vejen, færrest mulige gener”, fortæller bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand Pernille Søndergaard i en udsendt pressemeddelelse.

Arbejdet kan gennemføres uden at grave vejen op. Alligevel vil det give trafikale gener, lyder det fra kommunen.

Til arbejdet bruger man blandt andet store køretøjer, som vil fylde godt på vejen og kan give begrænsninger i trafikken.

Når ledningsarbejdet er færdigt, vil kommunen gå i gang med et større arbejde, hvor kantsten fortove og kørebane skal istandsættes. Det omhandler også strækningen fra Vestergade til Bymosevej.

Tidsplan
Fra den 7. – 21. marts undersøges kloakledningerne, som omfatter hovedledninger og stikledninger for henholdsvis spildevand og regnvand samt fællesledninger for spildevand- og regnvand. Herefter afklares det, hvor stor en del af ledningerne, der skal renoveres.

Renovering af kloakker, vejriste og brønde finder sted fra 21. marts til 29. april. Der kan dog ske ændringer i tidsplanen, som arbejdet skrider frem.

Helsinge Fjernvarme vil i samme periode gennemgå deres fjernvarmeledninger for at sikre, at eventuelle skader kan repareres i sammenhæng med de øvrige vejarbejder.

Sådan foregår renoveringen
Renoveringen af kloakledningerne bliver udført så skånsomt som muligt.

“Det er end ikke nødvendigt at grave kloakledningerne op. Der bliver sat en såkaldt PVC-strømpe ind i kloakken, og når strømpen er hærdet, er ledningen tæt og så god som ny. Metoden kaldes også strømpeforing”, lyder forklaringen i den udsendte meddelelse.

Renoveringsarbejdet udføres af VP Villy Poulsen A/S,

På kortet herunder kan du se, hvor renoveringsarbejdet kommer til at foregå. Det er i det med rødt markerede område, at der vil være trafikale gener i perioden. Der vil blive skiltet i området, så trafikken bliver ledt udenom Rundinsvej.

Seneste nyheder:

Tip os!