Vejby borgere starter kampen for deres lokale skole

VEJBY/TISVILDE: Kommunens nye budgetplan lægger op til en sammenlægning af skolerne i Vejby og Tisvilde. For borgerne i Vejby giver det ingen mening. Derfor indkalder de til borgermøde på Vejby skole.

Borgergruppen ‘Vejby-Tisvilde – Én skole, ét nærmiljø’ indkalder til borgermøde som modreaktion til kommunens budgetplan, omhandlende skolesammenlægning af skolerne i Vejby og Tisvilde, hvor planen er at flytte eleverne fra Vejby over til skolen i Tisvilde.

Borgermødet skal foregå på Vejby skole d. 3. oktober, kl. 19.00, hvor også Gribskovs lokalpolitikere er blevet inviteret.

Hos borgerne i Vejby vækker planen forundring, da det ikke giver mening at rykke eleverne fra en velfungerende skole, et område med idrætsfaciliteter og kommunal børnehave.

Dette er også nogle af argumenterne fra de i alt seks hovedpunkter, som borgerne vil præsentere til borgermødet for de, indtil videre, otte deltagende lokalpolitikere.

Borgergruppen ville som udgangspunkt ønske, at kommunen støttede op om lokalsamfundene, så begge skoler kan fortsætte deres hidtidige drift.

Byrådet stemmer endegyldigt om budgetplanen d. 10. oktober.

Læs mere om borgermødet og de opstillede hovedargumenter i Facebookgruppen ‘Vejby-Tisvilde – Én skole, ét nærmiljø.

 

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?