Skipper fik bøde efter påsejling af travalje

GILLELEJE: Nordsjællands Politi og Søfartsstyrelsen har sidst i november måned fastslået hvem der bar skylden ved kollisionen mellem en fiskekutter og en travalje i Gilleleje Havn d. 24. juni 2013

Sagen tog sin begyndelse da Travaljeholdet ‘Gilleleje Ladies’ havde være ude og træne op til Havnefesten, og var på vej ind i havnen mandag d. 24.juni 2013, kort før kl. 20.00

Kutter overså travalje
Udfor Auktionshallen opdager travaljens styrmand, at en kutter er på vej ud fra inderhavnen og styrmanden får roerne til at stoppe med at ro, og oplyser dem om faren. Kutteren havde på dette tidspunkt angiveligt ikke set travaljen, og fortsatte kollisionskursen hvilket fik tre af roerne til at springe overbord, og hurtigt svømme ind mod molen.

Skipperen på kutteren opdager nu faren, men sejler af ukendte årsager bagbord (venstre) om travaljen og derved direkte over en af roerne. Roeren har dog held til at støde fra på kutterens side, og slipper uskadt, men stærkt chockeret fra kollisionen.

Efter kollisionen indkaldte Gilleleje Havn alle styrmændene på travaljebådene til et møde, hvor man, ifølge Gribskov lokalavis’s kilde, ville ”lære roerne hvordan man opførte sig i havnen”.

Fiskeskipper havde den fulde skyld
Søfartsstyrelsen har nu fastslået at skylden ligger ubetinget hos fiskekutterens fører idet denne ikke havde sejlet med sikker fart og ikke havde sikret sig behørigt udkig, og derved på grov måde forårsagede kollision med travaljen.

Fiskekutteren sejlede derudover med en fart på 6 knob (ca. 11,1 km/t) i et område af havnen, hvor der var foreskrevet en højeste hastighed på 2 knob (c. 3,7 km/t).

Dermed kunne fiskekutteren ikke nå at stoppe og derved undgå kollisionen med travaljen.

Fører af travalje handlede korrekt
Søfartsstyrelsen har i deres undersøgelse kun udtrykt ros til føreren af travaljen, idet denne ‘udviste godt sømandsskab ved at forudse situationen og ligge stille’.

Nordsjællands Politi har sammen med Søfartsstyrelsen afgjort sagen med et bødeforlæg på 5.000 kroner til skipperen på fiskekutteren for overtrædelse af ‘lov om sikkerhed til søs’ og ‘bekendtgørelsen om Søfartsregler’.

Ifølge de dokumenter som Gribskov Lokalavis er i besiddelse af, har skipperen accepteret bøden og sagen anses dermed for afsluttet. Afgørelsen er faldet sidst i november måned, næsten 1½ år efter påsejlingen.

/AA

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?