Ældreråd revser politikerne: Det er ikke godt nok

Foto: Gribskov Seniorcenter

Gribskov: Kommunens pleje af de ældre og svage er langt fra god nok. Det mener ældrerådet, der i deres årsberetning for 2015 skriver ganske kortfattet, at de gang på gang i årets løb har rådet politikerne til at gribe ind over for de mange svigt i ældreplejen. – Det er komplet uforståeligt for Ældrerådet, at […]

Forbedringer i hjemmeplejen efter tilsyn

GRIBSKOV: Der er sket væsentlige forbedringer i hjemmeplejen, efter uanmeldte tilsyn sidste efter år viste, at leverandørerne havde svært ved at leve op til de nye, ambitiøse krav til træning og pleje. Alligevel kritiserer Ældrerådet nu Social- og Sundhedsudvalget for ikke at gøre nok for at forbedre forholdene. Udvalgsformanden er ikke enig i kritikken.

Gribskov Ældreråd – Årsberetning 2014

Gribskov: I begyndelsen af 2014 udarbejdede Ældrerådet en oversigt over de forventninger, rådet havde til 2014. Forventningerne udtrykte en vurdering af, hvad vi ville komme til at beskæftige os med i årets løb (og hvad vi som konsekvens heraf skulle supplere vores viden med).