Gribskov Ældreråd – Årsberetning 2014

Gribskov: I begyndelsen af 2014 udarbejdede Ældrerådet en oversigt over de forventninger, rådet havde til 2014. Forventningerne udtrykte en vurdering af, hvad vi ville komme til at beskæftige os med i årets løb (og hvad vi som konsekvens heraf skulle supplere vores viden med).

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?