Gribskov Ældreråd – Årsberetning 2014

Gribskov: I begyndelsen af 2014 udarbejdede Ældrerådet en oversigt over de forventninger, rådet havde til 2014. Forventningerne udtrykte en vurdering af, hvad vi ville komme til at beskæftige os med i årets løb (og hvad vi som konsekvens heraf skulle supplere vores viden med).